WePower Ortaya Çıkış Süreci

Son dönemlerde büyük bir ivme kazanan sektörlerden bir tanesi de bilindiği üzere bitcoin ve türevlerinin madenciliğini yapmaktır. Bunun en büyük sebebi olarak dünya üzerindeki karşılanamayan yüksek enerji tüketimi problemidir. Avrupa Birliği bu konuda önlemleri almaya başlayıp, diğer ülkeleri de önlem almaya teşvik etmek için çeşitli sübvansiyon takviyeleri yapmaya başlamıştır. Ancak bu sübvansiyonlar da zaman içerisinde düşüş göstermiştir. WePower tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu yatırım hızının düşmesini geriye çevirme ihtimalini yaratan WePower platformudur. WePower bir temiz enerji platformudur. Blok zincir teknolojisini temel olarak baz alan sistem, gelecekte yenilenebilir, yeşil enerjinin kullanımının arttırılmasını amaçlamaktadır. WePower yatırımcı ve tüketicilerine, enerji tüketimi konusunda büyük fayda sağlamayı vaat etmektedir.

WePower Nasıl Çalışmaktadır?

WePower platformunun getirdiği en büyük avantaj herkes tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir özellikte olmasından geçmektedir. Platform içerisinde kullanıcılar, enerji ticareti, enerji analitiği ve diğer parçalar hakkında ayrıntılı bir gösterge ile karşılaşmaktadır. Bu gösterge sayesinde kullanıcılar bilgileri nasıl kullanacaklarını, nasıl işleyeceklerini kısa süre içerisinde anlayabilirler. Dünyanın her yerinden platforma erişimi olan bir kişi, yeşil enerji projesi üzerine çalışırken 1 Kilowatt saat değeri üzerinden hesaplanan enerji göstergelerini kullanarak kitlesel fonlama projesi yapabilecektir. WePower enerji platformu, temelde yenilenebilir ve yeşil enerji endüstrisinin yeni kaynak bulabilmesini sağlayarak, tüm insanların daha ucuz enerjiye kavuşabilmelerini amaçlamaktadır. Bu tokeni elde etmek için yalnızca kitlesel fonlama ( crowfunding ) yapmak gerekmektedir.

wepower

WePower Tokeni

WePower enerji finansmanı projelerinde yeni bir tokandir ancak şimdiden değeri 242 milyar ABD dolarını geçmiştir. WePower token sahibi olmuş kişilerin her birinin, açık arttırmalara erişme, enerji satın alma hakkı vardır. Token içerisinde enerji sahibi olan kişiler enerjiyi kendi istekleri doğrultusunda bireysel ihtiyaçlar için de kullanabileceklerdir.

WePower enerji projesi ile öngörülen, yenilenebilir enerji konusunda sermaye probleminin ortadan kalkmasını sağlamaktır. Bunun için enerji üretimi yapanlar ile enerjiyi kullananlar arasında bir köprü oluşturulması amaçlanmaktadır. WePower bu amacı blockhain teknolojisini kullanarak başarmak istemektedir. Bu şekilde taraflar arasında akıllı sözleşmeler yolu ile yenilenebilir enerjideki eksiklerin giderileceği düşünülmektedir.

Website: https://wepower.network/

Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2207367.0